Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4573/00203/10102019/164443 - NPHTWIM
Дата/Час: 10.10.2019 16:36
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №518304 / 2019-08-29 / 211 / е1
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Виктор М"ЕООД, обл. Русе, общ. Борово, гр. Борово, адрес: ул."България"№10, ЕИК: 201522583
Пътува до:
Получател: Робусти ЕООД, обл. Русе, общ. Бяла, гр. Бяла, адрес: ул. Шипка 1, ЕИК: 117622901
Направление: Обл. Русе, Общ. Борово
Адрес: гр. Борово - г. милев 21
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р5049РВ
Километри: 49301
Превозва се от: димитър георгиев
Спедитор: Айдън Адем (А-8213)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 12 пр.м³
Куб.м³ 5.64 м³
Общо: 1 бр. / 12 пр.м³ / 5.64 м³
Всичко: 1 бр. / 12 пр.м³ / 5.64 м³