Пон - Пет 8:30 - 17:00

Обяви за работа
ДГС Бяла

Горски стражар

1. Охранява повереният му участък на територията на стопанството, следи за незаконни ползвания и увреждания; 2. Следи за спазване на правилата за сеч и други ползвания от горите, опазване на съорйъжения гранични и други зници и обекти; 3. Проверява всички документи за сеч, паша, лов и други ползвания от горите;

Документи