Пон - Пет 8:30 - 17:00

Длъжност Име,Фамилия Телефон Е-мейл
директор инж. Иван Недков
председател на УС доц. д-р Георги Костов
член на УС Николай Митев
заместник директор инж. Никола Воденичаров
заместник директор инж. Петя Радева
експерт инж. Тодор Бонев
експерт инж. Иваничка Иванова
експерт инж. Росица Колева
експерт инж. Людмил Узунов
експерт инж. Невелин Неделчев
експерт инж. Динко Господинов
юрисконсулт Димитър Чинчев
младши юрисконсулт Божидара Якимова
ръководител звено Вътрешен одит Йовелина Иванова
вътрешен одитор Виолета Янкова
вътрешен одитор Ивана Чинчева ivana.chinceva@scdp.bg
главен счетоводител Петьо Цонев
счетоводител Мариана Петкова
финансов контрольор Тони Христанова
експерт, човешки ресурси инж. Ваня Стоева